mlaştinăMLAŞTINĂ.

1. Cuvântul ebr. ’ahu, în VA „mlaştină"; VR, VSR, „stufăriş". Acest cuvânt în limba ebr. este împrumutat din cuvântul egipt. ‘h(y) şi, ca şi acesta, înseamnă „desiş de trestii". Tablourile care prezintă vite păscând în desişuri de trestii şi în mlaştini (Geneza 41:2,18) este specific egiptean: scene de genul acesta se găsesc zugrăvite pe pereţii mormintelor, iar textele scriu despre aducerea „celor mai bune ierburi din mlaştinile de trestii" pentru vite. În Iov 8:11 gome’ şi ahu sunt cuvinte paralele; trestiile şi stuful sau stufărişul trebuie să aibă nămol şi apă. În Osea 13:15 este posibil să traducem ahim mai degrabă cu „stufăriş" decât cu „fraţi" (cf. VSR). Vezi J. Vergote, Joseph en Egypte, 1959, p. 59-66 (în special 62 ş.urm.) pentru detalii; de asemenea, T.O. Lamb din, JA.OS 73, 1953, p. 146, pentru alţi termeni înrudiţi de origine egipteană şi ugaritică.

2. În Judecători 20:33 VA traduce maareh-geba ca „mlaştinile din Ghibea". Acesta poate fi locul gol de lângă Ghibea, sau poate Maare-Ghibea din apropiere, sau chiar poate fi citit ca maarab-geba, „(la) vest de Ghibea" (VSR).

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: