OnON.

1. Un oraş antic, în egipteană ’lwnw („oraşul stâlpului"), în gr., Heliopolis, reprezentată acum prin nişte ruine împrăştiate sau îngropate la Tell Hişn şi la Matariyeh, la 16 km NE de Cairo. Din antichitate a fost marele centru egiptean al cultului soarelui, unde zeităţile soarelui Ra şi Atum au fost venerate în mod special, şi locaşul unuia dintre multele „sisteme" teologice ale Egiptului. Faraonii au împodobit templul lui Ra cu multe obeliscuri - monoliţi înalţi, conicizaţi spre vârf şi având secţiunea dreptunghiulară sau pătrată, fiecare terminându-se cu un vârf în formă de piramidă; un astfel de „piramidion" reprezenta piscul sau piatra sacră al lui Ra, fiindcă era prima care capta razele răsăritului soarelui. Începând cu a 5-a dinastie (sec. 25 î.Cr.), fiecare faraon a fost numit „fiul lui Ra”, iar consiliile preoţeşti din On/Heliopolis au fost egalate în bogăţie numai de cele asociate cu zeul Ptah din Memfis şi au fost întrecute numai de cele asociate cu zeul Amun al Tebei, în perioada 1600-1100 î.Cr.

Renumele lui On poate fi văzut în Geneza 41:45, 50; 46:20, unde Iosif, noul prim-ministru al lui Faraon se căsătoreşte cu Asnat, fiica lui *Poti-Fera, „preotul lui On". Titlul acesta poate însemna că Poti-Fera a fost preot în On. Numele lui are în alcătuirea sa numele zeului-soare Ra, ceea ce se potriveşte cu sugestia de mai sus. Cf. A. Rowe, PEQ 94, 1962, p. 133-142.

On apare apoi în istoria ebraică sub pseudonimul Bet-Şemeş, „casa soarelui", când Ieremia (43:13) ameninţă spunând că Nebucadneţar va zdrobi „stâlpii Bet-Şemeşului", adică obeliscurile din On/Heliopolis. Nu este clar dacă „cetatea soarelui" despre care vorbeşte Isaia (19:18) este On. Cuvântul ebraic ‘awen din Ezechiel 30:17 este o variantă a lui ‘on, „On", poate un joc de cuvinte asociat cu ‘awen, „necaz, răutate", pe care-l face Ezechiel atunci când judecă cetăţile Egiptului.

2. On, fiul lui Pelet, o căpetenie din seminţia lui Ruben, care împreună cu Core s-a răzvrătit în pustie împotriva lui Moise (Numeri 16:1).

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: