pădurePĂDURE.

1. Cuvântul care în ebr. este hores, „desiş", „pădure, înălţime împădurită", apare în mai multe pasaje (de ex. Ezechiel 31:3), deşi în unul dintre ele (2 Cronici 27:4) este posibil ca textul să fie denaturat şi în original să fi fost un nume propriu.

2. Termenul ebr. pardes, „parc", împrumutat din persană (pari-daeza, „împrejmuire", este folosit pentru o rezervaţie sau un parc ce conţine copaci (Neemia 2:8), pomi (Cântarea Cântărilor 4:13) şi *grădini amenajate (Eclesiastul 2:5).

Cuvântul ya‘ar, „întindere", apare cel mai frecvent şi poate fi găsit în VT de treizeci şi cinci de ori. În vremurile biblice, marea parte a ţinuturilor deluroase din Palestina au fost acoperite cu păduri. Cu totul aparte de utilizările generale ale cuvântului, Biblia menţionează mai multe păduri şi codri pe nume, de ex. „pădurea Libanului" (1 Împăraţi 7:2 ş.urm.). (*Vezi articolele care apar sub numele locurilor respective.)

BIBLIOGRAFIE
D. Baly, The Geography of the Bible, 1974, p. 105-110.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: