pământPĂMÂNT.

1. Lumea fizică în care trăieşte omul, opusă cerurilor, de ex. Geneza 1:1; Deuteronom 3:28; Psalmul 68:8; Daniel 6:27, etc. (în ebr. ’eres sau în aram. ‘ara’). Acest cuvânt este ambiguu, întrucât uneori exprimă acest înţeles mai larg de „pământ" (adică, în măsura în care a fost cunoscut de evrei), iar alteori se referă la o regiune mult mai restrânsă, la un „lot de pământ", „regiune", „ţinut". În relatările privitoare la potop (Geneza 6-9) şi la diversificarea limbilor (Geneza 11:1), fiecare sens îşi are apărătorii lui. Această ambivalenţă nu este specifică limbii ebraice; este suficient să menţionăm cuvântul egipt. ta’, care la fel înseamnă „regiune, ţinut" (ca şi în expresia „cuceritorul tuturor ţinuturilor") şi pământ („voi care sunteţi pe pământ", adică „voi cei vii").

2. Uscat, în contrast cu marea, Geneza 1:10, etc. (în ebr. ‘eres; de asemenea yabbeset, „uscat" în Deuteronom 2:10). Expresii cum ar fi „stâlpii pământului", „temeliile pământului" (1 Samuel 2:8; Iov 9:6; Psalmul 102:25; Isaia 48:13) sunt pur şi simplu nişte expresii poetice în semita veche şi nu se referă la o suprafaţă plată aşezată pe nişte suporţi. Expresia „apele mai jos decât pământul" (Exod 20:4) se referă probabil la izvoarele şi rezervoarele subterane care, ca şi sursă principală de apă în Palestina, sunt menţionate în pasaje poetice cum ar fi Psalmul 24:2; 136:6; cf. Geneza 8:2.

3. Uscatul, solul pe care creşte vegetaţia şi, deci, întreaga viaţă, de ex. în Geneza 1:11-12; Deuteronom 26:2 (sunt folosite în scopul acesta atât ‘eres cât şi ‘adama’). Pământul era folosit pentru altare temporare (Exod 20:24); Naaman sirianul a luat pământ pe care să I se închine Dumnezeului lui Israel (2 Împăraţi 5:17). Ruperea hainelor şi presărarea ţărânei pe cap erau simboluri ale tânguirii (2 Samuel 1:2; 15:32).

4. În pasaje cum ar fi Geneza 11:1; Psalmul 98:9; Plângerile 2:15, cuvântul se referă la locuitorii pământului sau ai unei părţi a acestuia. În NT, cuvântul gr. ge este tradus în mai multe feluri, în general „pământ" şi apare cu toate aceste patru înţelesuri. Pentru 1., vezi Matei 6:10 şi observaţi restricţia folosită în Ioan 3:22, „ţinutul Iudeii"; pentru 2, vezi Faptele Apostolilor 4:24; şi cf. Marcu 4:1; pentru 3, vezi Matei 25:18-25 şicf. Matei 10:29; pentru 4, vezi Apocalipsa 13:3 (VA, „lume").

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: