PecahPECAH. (În ebr. peqah, „deschizătură"). Pecah, fiul lui Remalia, a fost „cel de-al treilea om" (în ebr. salisa) în carul de război al lui Pecahia. Cu ajutorul celor din Galaad l-a omorât pe Pecahia, succesorul lui Menahem, la Samaria (2 Împăraţi 15:21 ş.urm.). Apoi a pus mâna pe tron şi a domnit ca împărat al lui Israel din cca. 737 î.Cr. până în 732 î.Cr. Urcarea lui pe tron a avut loc în al 52-lea an al domniei lui Ozia, împăratul lui Iuda (v. 27), iar în al 2-lea an al domniei lui, Iotam a urcat pe tron în locul lui Ozia (v. 32).

Pecah a dus o politică anti-asiriană şi s-a aliat cu *Reţin, împăratul Siriei. Împreună au exercitat presiune asupra lui Iotam, împăratul lui Iuda, probabil ca să li se alăture (v. 37). Isaia, însă, l-a sfătuit atât pe el cât şi pe succesorul lui, pe Ahaz, să fie neutri. Pecah a înaintat împotriva Ierusalimului, care a fost împresurat, dar fără succes (2 Împăraţi 16:5; Isaia 7:1). Aliaţii săi sirieni au luat Elatul, în timp ce Pecah a luptat împotriva iudeilor, omorându-i pe mulţi şi luând prizonieri din regiunea Ierihonului, pe care i-a dus în Samaria (2 Cronici 28:7-8). Aceştia au fost eliberaţi mai târziu, în urma mijlocirii prorocului Oded (v. 8-15).

Confruntat cu invazia aceasta, Ahaz a apelat la ajutorul lui Tiglat-Pileser III, împăratul Asiriei, care a tăbărât în Siria. În anul 732 î.Cr., asirienii au capturat Damascul şi au invadat partea de N a Israelului. În 2 Împăraţi 15:25-29 se găseşte o listă cu locurile invadate ajungând în S până în Galilea, iar această listă apare şi în Analele lui Tiglat-Pileser. Săpăturile arheologice de la Haţor confirmă distrugerile pe care le-au făcut asirienii cu acea ocazie. Un vas de vin cu inscripţia lpqh, „aparţine lui Pecah", a fost găsit printre obiectele din perioada ocupaţiei lui Pecah.

După invazia rapidă a asirienilor în mai mult de jumătate din teritoriul lui Israel, Osea, Fiul lui Ela, a conspirat împotriva lui Pecah, pe care l-a ucis. Întrucât, în Analele sale, Tiglat-Pileser susţine că el l-a înlocuit pe Pecah (Paqaha) cu Osea (’Ausi), este clar că această uzurpare a fost aprobată, dacă nu chiar instigată de către asirieni. Ca împărat, Pecah a urmat tradiţia rea a lui Ieroboam (2 Împăraţi 15:28).

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: