PedaiaPEDAIA. (În ebr. „Iahve a răscumpărat").

1. Tatăl lui Ioel, guvernatorul lui Manase din vremea lui David (1 Cronici 27:20).

2. Bunicul împăratului Ioiachim (2 Împăraţi 23:36).

3. Al treilea fiu al împăratului Ioiachin (1 Cronici 3:18). Conform celor scrise în 1 Cronici 3:19, el a fost numit tatăl lui Zorobabel, care în altă parte este numit fiul lui Şelatiel, fratele lui Pedaia.

4. Un fiu al lui Pareoş, care a ajutat la dregerea zidurilor Ierusalimului (Neemia 3:25).

5. Un bărbat care a stat la stânga lui Ezra când acesta a citit poporului Legea (Neemia 8:4); poate acelaşi cu nr. 4.

6. Un levit care a fost numit de Neemia să asiste la împărţirea zeciuielilor (Neemia 13:13).

7. Un beniamit (Neemia 11:7).

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: