PtolemaidaPTOLEMAIDA.

I. În Vechiul Testament

Numele dat în ultima parte a sec. al 3-lea sau în prima parte a sec. al 2-lea î.Cr., de către  Ptolomeu I sau Ptolomeu II, împăraţii Egiptului, portului Aco, în partea de N a Golfului Acra (numit după Aco), la aproximativ 13 km N de capul Carmel care este aşezat vis-a-vis de port, peste golf. În perioada VT, Aco a fost singurul port natural de pe coasta din partea de S a Feniciei, şi diferite rute făceau legătura între acest port şi Galilea sau Lacul Galileii , cu Valea Iordanului şi alte ţinuturi mai îndepărtate. Singura menţionare în VT a numelui Aco o găsim în Judecători 1:31, unde se spune că el aparţine ţinutului lui Aşer, dar seminţia aceasta nu a reuşit să îl cucerească şi probabil că a rămas un port fenician în întreaga perioadă a VT. Unii teologi sunt gata să modifice Ummah din Iosua 19:30, susţinând că ar trebui să fie Aco (de ex. GTT, p. 1139), cu toate că aceasta nu este decât o supoziţie.

Aco este mult mai frecvent menţionat în textele nebiblice. Se pare că un prinţ din Aco (egipt. îky) este menţionat deja în Textele Blestemelor din sec. al 18-lea î.Cr. (G. Posener, Princes et Pays d’Asie et de Nubie, 1940, p. 87, E49; ANET, p. 329, n. 9). Aco apare mai târziu în listele topografice din sec. al 15-lea şi al 13-lea î.Cr., pe tăbliţele de la Amarna din sec. al 14-lea î.Cr. (de ex. ANET, p. 484-485,487), şi într-o scrisoare satirică în egipteană, care provine din cca. 1240 î.Cr. (ANET, p. 477 b.). Mai târziu, Sanherib al Asiriei menţionează Aco cu ocazia campaniei sale din 701 î.Cr. (ANET; p. 287b), ca aparţinând ţinutului Tirului şi al Sidonului; Assurbanipal a atacat Aco în sec. al 7-lea î.Cr. (ANET, p. 300b). În ceeace priveşte relaţia lui Aco cu Aşer şi cu ţinutul Galileii, vezi D. Baly, Geography of the Bible, 1974, p. 121-124.

K.A.K.

II. În Noul Testament

În timpul perioadei intertestamentale, numele de Aco a fost schimbat în Ptolomaida, probabil în cinstea lui Ptolomeu Filadelfus (285-246 î.Cr.). Sub numele acesta, portul a jucat un rol important în lupta evreilor pentru libertate, în timpul Macabeilor (cf. 1 Macabei 5:15; 12:45-48), dar este menţionat o singură dată în NT în Faptele Apostolilor 21:7. Spre sfârşitul călătoriei sale misionare, călătorind pe mare de la Tir la Cezarea, Pavel a petrecut o zi împreună cu creştinii din loc, în timp ce corabia a acostat în acest port. Probabil că aceasta nu a fost singura ocazie când a trecut prin oraş, întrucât el a vizitat coasta feniciană de mai multe ori.

În zilele lui Pavel, Ptolomaida erao colonie; împăratul Claudius a aşezat acolo un grup de veterani. După perioada romană, oraşul şi-a recăpătat numele original ’Akka, nume pe care şi-l păstrează şi în zilele noastre. În timpul Cruciadelor, Ptolomaida a ajuns să fie cunoscut sub un nume galicizat, Acra, sau St. Jean d’Acre. Astăzi, oraşul nu mai este atât de cunoscut datorită importanţei care i se acordă oraşului Haifa amplasat direct de-a curmezişul golfului.

W.W.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: