pungăPUNGĂ.

1. În ebr. kis (similar în arabă) este o pungă pentru bani, sau pentru greutăţile de cântar ale negustorului, acestea din urmă fiind uneori folosite pentru a înşela (Deuteronom 25:13; Mica 6:11). În Isaia 46:6; Proverbe 1:14, VA traduce cu sac, şi VSR cu pungă.

2. Termenul ebr. harit (un cuvânt rar; folosit în arabă), 2 Împăraţi 5:23; Isaia 3:22. În ultimul pasaj, VA traduce cu ace de ondulat, iar VSR cu bagaje de mână, ultima fiind o aproximare bună. Biblia în arabă foloseşte kis în ambele contexte.

3. Cuvântul yalqut (1 Samuel 17:40) este sacul sau punga unui păstor, sinonim cu keli haro’im, lit. punga păstorilor (1 Samuel 17:40, 49). keli poate însemna articol, ustensile, veselă, sac, pungă, în funcţie de context. Cf. Matei 10:10 şi textele paralele, unde cuvântul gr. este pera.

4. Termenul ebr. şeror înseamnă uneori pungă (Iov 14:17; Proverbe 7:20; Hagai 1:6), destul de des legătură (de ex. Geneza 42:35; Cântarea Cântărilor 1:13; metaforic, 1 Samuel 25:29).

5. Cuvântul gr. ballantion (Luca 10:4; 12:33, etc.) este o pungă de bani.

6. Termenul gr. glossokomon, Ioan 12:6, este o cutie pentru bani (VSR), nu pungă (VA). LXX foloseşte cuvântul pentru cutia de colectare a taxelor din Templul lui Ioas (2 Cronici 24:8,10-11), versiunea gr. a lui Acuila pentru chivotul legământului (Exod 37:1; 1 Samuel 6:19). Mişna foloseşte cuvântul gr. pentru cutiile de cărţi sau pentru sicriu.

R.A.S.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: