purtător de cuvântPURTĂTOR DE CUVÂNT. Rhetor-ul era un profesor de retorică, sau, asemenea lui Tertullus (Faptele Apostolilor 24:1, VA „orator") un scriitor de cuvântări care putea să ţină el însuşi o pledoarie de apărare în cazul unui proces. Rafinamentul extraordinar al artei retorice, care era semnul distinctiv al unei educaţii superioare, şi dificultăţile unei audieri în faţa unui tribunal străin, au făcut ca pentru evrei serviciile sale să fie indinspensabile. Ele erau răsplătite cu o cuvântare elegantă, în special pentru introducerea ei afabilă. Pavel, care a fost un maestru al artei retorice, putea să se apere singur. În altă parte (1 Corinteni 2:4), el nu pune preţ pe îndemânarea profesioniştilor.

BIBLIOGRAFIE
G.A. Kennedy, The Art of Rhetoric in the Roman World, 1972.

E.A.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: