răzbunătorul sângeluiRĂZBUNĂTORUL SÂNGELUI (ebr. go’el haddam, lit. „răscumpărătorul sângelui"). Chiar înainte de timpul lui Moise, o caracteristică fundamentală a vieţii primitive o constituia sistemul răzbunării sângelui pentru un prejudiciu personal. Acest sistem este menţionat pozitiv chiar în Geneza 9:5. Toţi membrii clanului erau consideraţi de acelaşi sânge, însă principala responsabilitate a răzbunării sângelui vărsat îi revenea rudei celei mai apropiate a victimei, care în alte circumstanţe era chemată să răscumpere proprietatea sau persoana unei rude sărace sau captive (Levitic 25:25, 47:49; Rut 4:1 ş.urm. deşi în cel de-al doilea caz au fost implicaţi şi alţi factori). Codul penal din timpul lui Moise îl autoriza numai pe răzbunător să-l execute pe ucigaş însă nu pe altcineva (Deuteronom 24:16; 2 Împăraţi 14:6; 2 Cronici 25:4), şi avea în vedere şi omorurile accidentale. Se pare că răzbunarea sângelui a persistat până în timpul domniei lui David (2 Samuel 14:7-8) şi Iosafat (2 Cronici 19:10). (*RUDENIE, *CETĂŢILE DE SCĂPARE).

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: