SiseraSISERA. (sisera’, un nume nesemitic, probabil ilirian).

1. Comandantul armatei lui Iabin (Judecători 4:2 ş.urm.) şi probabil micul rege al cetăţii Haroşet-Goiim (Haroşet al naţiunilor), identificat ipotetic cu Tell el-’Amr, la 19 km de Meghido, o localitate strategică pentru desfăşurarea celor 900 de care ale lui Iabin. Rolul lui predominant militar în bătălia împotriva Deborei şi a lui Barac explică poziţia sa privilegiată în relatarea biblică în comparaţie cu domnitorul lui, Iabin (care nu este menţionat deloc în Judecători 5). După înfrângerea sa zdrobitoare la Mt. Tabor şi fuga sa ulterioară, el a fost ucis mişeleşte de către Iael (Judecători 4:15-21; 5:24-27). Vezi A. E. Cundall, Judges and Ruth, TOTC, 1968, p. 81-100.

2. Numele de familie al unei clase de slujitori ai Templului de origine străină care s-au întors din Exil cu Zorobabel, în 537 î.Cr. (Ezra 2:53; Neemia 7:55).

A.E.C.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: