SitimSITIM. Unul din numele date ultimei tabere a israeliţilor înainte de a traversa Iordanul, vis-a-vis de Ierihon (Numeri 25:1; Iosua 2:1; 3:1; cf. Mica 6:5). Numeri 33:49 foloseşte o formă mai lungă pentru acest nume, Abel-Sitim („pârâul (?) cu salcâmi", întrucât sittim înseamnă „salcâm"), pentru una din extremităţile taberei. Josephus *menţionează un oraş din vremea lui numit Abila, care se găsea la 60 de stadii depărtare de Iordan în această zonă (Ant. 5. 4) şi care se pare că reprezintă elementul „Abel" din acest nume. Abila a fost situat probabil al Tell el-Hammam (Glueck, Aharoni), deşi alţi cercetători au preferat Tell el-Kefrein, care este aşezat puţin mai la NV. Vezi IDB, 4, p. 339.

2. „Valea Sitim/ cu salcâmi" din Ioel 3:18, care trebuie să fie udată de un râu care curge din Templu (cf. Ezechiel 47:1-12), nu poate să fie acelaşi loc, deoarece trebuie localizată la V de Iordan. Este cel mai probabil ca acesta să fie ori un termen general pentru oazele din pustia Iudeii, ori numele părţii inferioare a văii Chidron, care duce în Marea Moartă dinspre V (mai degrabă decât să se refere la Wadi es-Sant).

BIBLIOGRAFIE
H. W. Wolff, Joel and Amos (Hermeneia), despre Ioel 4:18 (3:18). Pentru pădurea Sitim vezi *COPACI (Salcâm).

G.I.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: