smoalăSMOALĂ. În versiunile engl. ale VT, cuvântul ebr. koper (Geneza 6:14) şi zepet (Exod 2:3; ls.34:9) sunt redate prin „gudron", „catran", „smoală", iar hemar (Geneza 11:3; 14:10; Exod 2:3) prin bitumen, „smoală" (VA, engl. „slime", nămol, mâl. Dar s-ar părea că e mai bine să redăm toţi aceşti trei termeni prin „smoală", întrucât, în timp ce gudronul, este un produs al procesului de distilare, „smoala", un derivat natural al ţiţeiului brut, se găseşte disponibilă în Mesopotamia şi Palestina şi de aceea este mai probabil materialul la care s-a făcut referinţa. Cuvântul koper este derivat din acadianul kupru (de la kaparu), „a unge, a da cu, a murdări, a mâzgăli, a murdări, a păta"), o origine externă pentru zepet este sugerată de termenii de origine semitică din partea de vest şi de sud care seamănă cu el, iar hemar poate să fie un cuvânt de origine evreiască de la verbul hamar, „a fermenta, a fierbe". Având în vedere originea variată a celor trei termeni, parte probabil ca toţi să fi însemnat acelaşi lucru şi că nu trebuie făcute nici un fel de distincţii ştiinţifice. (*Arcă)

BIBLIOGRAFIE
R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology, 1, 1955, p. 1-120; KB, p. 471.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: