SoSO. Conspirând cu „So împăratul Egiptului", cca. 726/ 5 î.Cr. (2 Împăraţi 17:4), Osea a atras pedeapsa asiriană asupra Israelului. Dacă So este numele propriu al unul împărat egiptean, el trebuie să fie ori faraonul libian obscur Osorkon IV, (Aa-kheper-re’) cca. 727-716 î.Cr., ori conducătorul de facto din V Deltei Tefnakht, cca. 727-720 î.Cr., ori vreun rege mai mărunt şi neidentificat din E Deltei. Nici un rege mărunt nu l-ar fi putut ajuta pe Osea, după cum So nu poate deriva din numelele lui Tefnakht; este posibil ca So să fie o abreviere de la Osorkon (IV), ca şi egipt. Sese de l aRamses (II).

Unii îl identifică pe So, vocalizat Siwe sau Sewe cu faraonul etiopian Shabako (omiţând formativul -ko) care a funcţionat ca şi comandant de armată în Egipt înaintea urcării sale pe tron. Este imposibil ca acest lucru să se fi întâmplat în 276/5, deoarece rivalii etiopienilor din V Deltei, Tefnakht şi Bekenranef (Bocchoris) au deţinut Egiptul Inferior până în 716 î.Cr. Alţii a identifică pe So/Siwe cu "Sibe turtan (comandant al armatei) în Egipt" pe care Sargon II al Asiriei l-a înfrânt la Raphia în 720 î.Cr. Dar nu se poate ca So să fi fost rege în 726/5 î.Cr. şi apoi simplu comandant al armatei în 720 î.Cr., decât dacă a fost tot timpul un rege mărunt din Deltă care a funcţionat ca şi comandant pentru Osorkon IV (sau Tefnakht şi Bekenranef). De aceea, dacă So este un nume egiptean al unui conducător, acesta trebuie să fie ori Osorkon IV, abreviat (dar nu Sibe turtan), ori un rege mărunt şi comandant de armată sub Osorkon IV, Tefnakht sau Bekenranef.

Sugestia lui S.Yeivin în VT 2, 1952, p. 164-168 că So nu este un nume propriu, ci doar o transcriere a egipt. t, „vizir", prin urmare so melek misrayim = „vizirul regelui Egiptului" nu se potriveşte din punct de vedere fonetic. Numele cuneiform al comandantului Egiptului din 720 î.Cr., citit până acum Sib,e trebuie, aşadar, aproape sigur citit ca Re,e (R. Borger, JNES 19, 1960, p. 40-53); numele acesta nu poate fi identificat cu So ca nume propriu. Este posibil ca Re, e a fost numele unui vizir egiptean. H. Goedicke (BASOR 171, 1963, p. 64-66) a citit în mod improbabil „(oraşului) Sa(is), rege(lui) Egiptului", cu gândul la Tefnakht. Vezi K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egipt, 1972, p. 182, 372-376.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: