uriaşURIAŞ. Un om foarte înalt. Cuvântul este folosit, uneori pe baza LXX, pentru a reda mai multe cuvinte ebraice.

1. nepilim (Geneza 6:4; Numeri 13:33), tradus gigas în LXX.

2. rapa’, rapâ, poate o variantă derivată de la numele propriu repaim (*REFAIM), redată astfel în Deuteronom 2:11, 20; 3:11, 13; Iosua 12:4; 13:12; 15:8; 17:15; 18:16. În 2 Samuel 21:16, 18, 20, 22 şi 1 Cronici 20:4, 6, 8, care vorbeşte despre anumiţi filisteni ca fiind „fiii uriaşului" - probabil că este vorba de un om foarte înalt (cf. 2 Samuel 21:19-20); am putea face observaţia că *Goliat nu este descris niciodată în Biblie ca „uriaş", dar unii teologi susţin că aceste versete indică descendenţa lui din Refaim. LXX traduce aceşti termeni cu gigas în pasaje cum sunt Geneza 14:5; Iosua 12:4; 13:12; 1 Cronici 11:15; 14:9; 20:4, 6.

3. gibbor, „om puternic", tradus astfel în unele traduceri în texte cum sunt Geneza 6:4; Iosua 1:14; 1 Samuel 9:1, etc., dar este tradus „războinic" în Iov 16:14. Cuvântul corespunde în mare măsură termenului modern „erou". LXX folseşte gigas pentru acest termen în Geneza 6:4; 10:8-9; 1 Cronici 1:10; Psalmul 19:5; 33:16; Isaia 3:2; 13:3; 49:24-25; Ezechiel 32:12, 21, 27; 39:18, 20.

Un alt cuvânt este tradus gigas în LXX, ‘anaq (*ANAC) în Deuteronom 1:28, dar în traducerea noastră este redat „fiii lui Anac".

Nu au fost descoperite urme arheologice care să clarifice această problemă, în afară de cazul în care scheletele de Neanderthal din Paleolitic din peşterile de pe Mt. Carmel ar fi considerate asemenea dovezi (*EMIM; *ZUZIM).

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: