Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

înainte-mergător


ÎNAINTE-MERGĂTOR. Acest cuvânt este folosit adesea de către creştini pentru a-l descrie pe Ioan Botezătorul, deoarece în el s-au împlinit cuvintele din Maleahi 3:1 (vezi Marcu 1:2 şi Matei 11:10), cât şi pentru că tatăl său, Zaharia, a profeţit că el va „merge înaintea Domnului, ca să pregătească căile Lui" (Luca 1:76). Cuvântul acesta, însă, este întâlnit numai o singură dată în NT, când se referă la Cristosul înălţat (Evrei 6:20). Este o traducere a termenului prodromos, un termen militar folosit pentru cercetaşii trimişi înainte ca să pregătească drumul pentru armata care înainta.

De obicei „înainte-mergătorul" este de mai puţină importanţă decât persoana pentru a cărui venire pregăteşte calea. Lucrul acesta era adevărat cu privire la alergătorii care alergau înaintea carelor regale (1 Samuel 8:11; *PEDEŞTRI); a fost adevărat şi cu privire la Ioan Botezătorul şi cu privire la mesagerii trimişi de Isus ca să pregătească intrarea Lui în satele Samariei (Luca 9:52). Dar în cazul lui Isus Însuşi, care a intrat pentru noi dincolo de perdeaua din sfânta sfintelor, datorită faptului că a devenit Marele nostru Preot, reversul este adevărat. În calitatea Lui de Căpetenie supremă a bisericii El a mers înainte pentru ca fraţii Lui să-l urmeze la vremea cuvenită. Isus a arătat clar urmaşilor Săi că acesta a fost unul dintre scopurile principale ale plecării Sale la Tatăl, când le-a spus în camera de sus că Se duce să le pregătească un loc în numeroasele locaşuri din casa Tatălui Său (Ioan 14:2-3). Este adevărat că creştinii au deja îndrăzneala să intre în cer prin sângele lui Isus (Evrei 10:19) şi că Dumnezeu i-a înviat împreună cu Cristos şi i-a făcut să şadă împreună cu El în locurile cereşti (Efeseni 2:6). Prin rugăciune şi sacrament ei se pot înălţa în inimă şi minte la Domnul lor şi pot rămâne în permanenţă cu El. Dar pentru că Isus este Înainte-mergătorul lor ei au siguranţa că într-o zi vor intra şi ei în cer, aşa cum a intrat El, şi că se vor bucura de gloria care îi aparţine Lui în prezent. Cristos Însuşi îi va primi la Sine pentru ca şi ei să fie acolo unde este El (Ioan 14:3). „Înainte-mergătorul este de asemenea Calea pe care - după o urmare îndelungată - întreaga Biserică va ajunge în cele din urmă la Casa Tatălui." (Vezi H. B. Swete, The Ascended Christ, 1911.)

R.V.G.T.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: