Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

judecată, scaun de


JUDECATĂ, SCAUN DE . În greacă se referă la adunarea întrunită în faţa unei platforme (bema) de pe care se tratau problemele oficiale. Astfel, Irod Agripa I a stat pe o platformă (trad. D.Cornilescu: „scaun împărătesc" n. trad.) pentru a se adresa republicilor Tir şi Sidon (Faptele Apostolilor 12:21). Termenul gr. este folosit în altă parte în NT cu sensul de tribunal sau „scaun de judecată" (Faptele Apostolilor 18:12, etc.), platforma pe care şedea magistratul roman, flancat de sfetnicii săi, pentru a judeca. De obicei era ridicată într-un loc public, cum se pare că a fost cazul cu Pilat (Ioan 19:13), sau într-o sală de audienţe (Faptele Apostolilor 25:23). Integritatea solemnă a justiţiei romane a determinat imaginea de scaun de judecată a lui Dumnezeu (Romani 14:10) sau a lui Cristos (2 Corinteni 5:10). Lucrul acesta pare probabil datorită faptului că în ambele cazuri Pavel se adresează unor ascultători care erau familiari cu sistemul de guvernare roman.

BIBLIOGRAFIE
E. Weiss, RE, 6A.2, 2428-30, s.v. tribunal.

E.A.J.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: