Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Licaonia


LICAONIA. Un teritoriu în partea centrală şi de S a Asiei Mici, numită astfel de la Lykaones care au populat acel ţinut; este menţionat de scriitori antici începând de la Xenofon (începutul sec. al 4-lea î.Cr.). Când Pompei a colonizat V Asiei Mici (64 î.Cr.), partea de V a Licaoniei a fost adăugată la Cilicia, partea de E la Capadocia, iar partea de N la *Galatia, care a devenit provincie romană în 25 î.Cr. Partea de E Licaoniei a devenit mai târziu independentă faţă de Capadocia şi începând din anul 37 d.Cr. a constituit o parte a regatului client al lui Antiochus, regele din Commagene, şi a fost cunoscută ca Licaonia Antiochiana. În NT Licaonia indică acea parte a teritoriului care a constituit o regiune din provincia Galatia, Licaonia Galatica. Listra şi Derbe sunt numite „cetăţile Licaoniei" în Faptele Apostolilor 14:6, într-un context care dă de înţeles că Iconia se afla de partea frigiană a graniţei care separa Licaonia Galatica de Frigia Galatica. W. M. Ramsay a afirmat că această însemnare geografică l-a făcut să-şi schimbe pentru prima dată opinia cu privire la valoarea istorică a Faptelor Apostolilor. Pavel şi Barnaba în prima lor călătorie misionară (47-48 d.Cr.) au recunoscut fără îndoială că au traversat o frontieră lingvistică dintre Iconia şi Listra, deoarece în ultimul loc (în apropiere de localitatea modernă Hatunsaray) au auzit populaţia locală vorbind „limba licaonienilor" (Faptele Apostolilor 14:11, gr. lykaonisti). Au fost identificate nume personale licaoniene în inscripţii, cum este cea de la Sedasa făcută cu ocazia dedicării lui Zeus a unei statui a lui Hermes (cf. Faptele Apostolilor 14:12). După ce au părăsit Listra, Pavel şi Barnaba au mers la Derbe (în prezent Kerti Huyuk) şi au înfiinţat acolo o biserică, apoi s-au întors; dacă ar fi mers mai departe ar fi intrat în regatul lui Antiochus, dar aceasta nu făcea parte din planul lor de evanghelizare a teritoriului ne-roman.

BIBLIOGRAFIE
W. M. Ramsay, Historical Commentary on Galatians, 1899, p. 185 ş.urm., 215 ş.urm.; M. H. Ballance, AS 7, 1957, p. 147 ş.urm; 14, 1964, p. 139 ş.urm.; B. Van Elderen, „Some Archaeological Observations on Paul’s First Missionary Journey", în Apostolic History and the Gospel, ed. W. W. Gasque şi R. P. Martin, 1970, p. 156-161.

F.F.B.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: