Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Lidia (2)


LIDIA (2), un district în centrul dealurilor din V Asiei Mici, care include văile Cayster şi Hermus, cele mai fertile şi cele mai intensiv cultivate regiuni din peninsulă, precum şi munţii Tmolus, care se înalţă la 2000 m. În afară de bogăţia ei naturală, poziţia ei pe drumurile principale care duc de la coastă spre interiorul Asiei Mici au conferit cetăţilor ei (incluzând *Sardis, *Tiatira şi *Filadelfia) o mare importanţă comercială. Lidia era mărginită de Misia, Frigia şi Caria. Unele dintre cetăţile de coastă (incluzând Smirna şi Efes) au fost socotite uneori lidiene, alteori greceşti.

Originea rasei din Lidia este necunoscută, dar este posibil să fi existat elemente semitice (*LUD). Croesus, ultimul rege al Lidiei, a dominat întreaga Asie Mică înainte de a fi înfrânt de Cirus, persanul, în 546 î.Cr. După aceea regiunea a fost stăpânită de Alexandru şi succesorii săi, şi a ajuns să facă parte din regatul Atalid al Pergamului mai înainte de a face parte din provincia romană Asia în 133 î.Cr. Au fost descoperite câteva inscripţii lidiene din secolul al 4-lea î.Cr., dar la începutul erei creştine, limba greacă a devenit limba obişnuită şi, potrivit lui Strabo, limba lidiană era puţin folosită.

Lidia a fost primul stat care a folosit bani sub formă de monedă şi a fost patria unor inovaţii în muzică.

K.L.McK.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: