Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Lidia (1)


LIDIA (1). O femeie din Tiatira, în Lidia, care la Filipi a devenit prima persoană europeană convertită de Pavel; Lidia i-a găzduit pe Pavel, Sila şi Luca (Faptele Apostolilor 16:14-15, 40). „Lidia" ar putea fi o formă adjectivală, „femeie din Lidia" (asemenea nume etnice erau obişnuite), dar era de asemenea nume personal (de ex. Horaţiu, Od. 1.8; 3.9). Era, evident, o femeie instărită (cf. Faptele Apostolilor 17:4, 12), fiind stăpâna casei, fie pentru că era văduvă, fie pentru că era necăsătorită. Purpura de Lidia, cu care făcea comerţ, era renumită (cf. Homer, H. 4.141). Ea era o prozelită evreică, care participa la rugăciuni şi abluţiuni rituale în ziua de Sabat; legăturile ei cu credinţa iudaică probabil că datau de când locuia în colonia Tiatira. Cu privire la biserica creştină înfiinţată acolo, vezi Apocalipsa 1:11; 2:18-29. Lidia s-ar putea să fie inclusă în referirea lui Pavel din Filipeni 4:3 dar, întrucât ea nu este menţionată pe nume, se poate ca ea şi fi murit sau să fi părăsit cetatea. Ospitalitatea ei a devenit tradiţională în biserica de acolo (cf. Filipeni 1:5; 4:10).

B.F.H


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: