Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Lisania(s)


LISANIA(S) menţionat în Luca 3:1 drept „cârmuitorul (tetrarhul) din *Abilene", cca. 27-28 d.Cr. Josephus (Ant. 20.138) vorbeşte despre „Abila, care fusese tetrarhul lui Lisanias". Numele lui apare într-o inscripţie de la Abila, datată între anii 14 şi 29 d.Cr., care se referă la un dar pentru templu făcut de un libert al lui „Lisanias, tetrarhul" (CIG, 4521). Nu este cert dacă monedele cu inscripţia „Lisanias tetrarh şi mare preot" se referă la el sau la un Lisanias de mai demult, „regele itureenilor" (numit astfel de Dio Cassius), care a fost executat de Marcu Antoniu pe la 36 î.Cr. (Josephus, Ant. 15.92; cf. 14.330). În CIC, 4523, sunt menţionaţi doi membri ai acestei familii, din generaţii diferite, care poartă numele Lisanias.

BIBLIOGRAFIE
F. F. Bruce, „Lysanias of Abilene Inscriptions", în Documents of NT Times, ed. A. R. Miliard (în curs de apariţie).

F.F.B.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: