Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Listra


LISTRA. Un oraş neînsemnat din podişul Licaoniei (în apropiere de oraşul modern Hatunsaray), ales de Cezar August pentru una dintre numeroasele colonii romane menite să consolideze provincia nouă Galatia. Nu sunt cunoscute avantajele acestui loc. Poziţia îndepărtată şi apropierea de regiunile muntoase nelocuite din S sugerează motive defensive, aşa cum dau de înţeles inscripţiile care s-au păstrat din această aşezare de mărime considerabilă, în care se vorbea limba latină. Siguranţa oferită de un asemenea loc a fost lucrul care i-a atras pe Pavel şi Barnaba când s-au retras în grabă din Iconia (Faptele Apostolilor 14:6), unde au avut de suferit mult. Venerarea superstiţioasă cu care au fost trataţi, şi pe care apostolii înşişi au încercat să o împiedice, a fost transformată de agitatori într-o ostilitate drastică, fapt care a atras după sine împroşcarea lui Pavel cu pietre cu aprobarea autorităţilor (v. 19). Nu există nici o indicaţie de ordine sau justiţie romană. NT nu spune că Listra ar fi fost o colonie romană. Este evident că a existat un număr mare de locuitori ne-greci (v. 11), precum şi greci şi evrei (Faptele Apostolilor 16:1). Cu toate acestea, a fost înfiinţată o biserică (Faptele Apostolilor 14:20-23) din care a provenit Timotei, „fiul" cel mai devotat al lui Pavel (afară de cazul că Timotei a provenit din Derbe, care se afla în apropiere, Faptele Apostolilor 16:1-2).

BIBLIOGRAFIE
B. Levick, Roman Colonia in Southern Asia Minor, 1967.

E.A.J.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: