ArgobARGOB. District în Transiordania care a fost sub stăpânirea lui Og, regele Basanului înainte de a fi cucerit de poporul Israel condus de Moise (Deuteronom 3:3-5). Avea 60 de cetăţi cu ziduri puternic întărite, şi multe sate fără ziduri. Localizarea exactă a regiunii este controversată. O localizare care a fost sprijinită de tradiţia evreiască, şi care a câştigat suport suplimentar de la etimologia improbabilă a cuvântului „argob", susţine că aceasta regiune este ţinutul vulcanic cunoscut sub numele de el-Leja (*TRAHONT). Această părere nu mai este acceptată. Numele probabil că indică un ţinut arabil fertil (‘argob probabil de la regeb, „bulgăre" sau „ţarină", cf. Iov 21:33; 38:38). Spre V graniţa se întinde până la regatele mici Gheşur şi Maaca (Deuteronom 3:14), adică înălţimile Golan. Există oarecari dificultăţi în ce priveşte schimbarea numelui cetăţii Argob, *Havot-Iair, de către Iair, din seminţia lui Manase. În 1 Împăraţi 4:13 satele lui Iair sunt situate în Galaad (cf. Judecători 10:3-4).

J.C.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: