confirmareCONFIRMARE.

1. Termenul gr. bebaiosis (Filipeni 1:7; Evrei 6:16) înseamnă „întărire" şi, respectiv, „ratificare valabilă". În VT şapte cuvinte evr. sunt traduse „a afirma", „a întări", „a reafirma", „a confirma" (de ex. Isaia 35:3; Estera 9:32). În NT patru verbe gr. sunt folosite cu sens similar.

1) bebaioun; de ex. Romani 15:8, „să întărească (confirme) făgăduinţele".

2) kyroun, folosit cu referire la un legământ (Galateni 3:15, „întărit" (ratificat)) sau la o atitudine personală (2 Corinteni 2:8 -„să vă arătaţi iarăşi (să confirmaţi, să reafirmaţi) dragostea").

3) mesiteuein, de ex. Evrei 6:17 („să dovedească cu tărie"), înţelesul este că o promisiune este garantată deoarece Dumnezeu acţionează ca Mediator.

4) episterizein este cuvântul folosit de Luca în Faptele pentru efectul întăritor al misiunii apostolice pentru ceilalţi creştini (11:2, Western Text), pentru sufletele ucenicilor (14:22), pentru biserici (15:41) şi pentru fraţi (15:32).

2. Ritualul ecleziastic cunoscut sub numele de „confirmare" sau „punerea mâinilor" nu îşi are originea în aceste versete unde Luca vorbeşte numai despre efectul de consolidare a credinţei pe care l-a avut prezenţa şi propovăduirea apostolilor, ci probabil că îşi are originea în pasaje cum sunt Faptele Apostolilor 8:14-17; 19:1-6; unde punerea mâinilor precede o coborâre spectaculoasă a Duhului Sfânt asupra persoanelor care tocmai au fost botezate. Pot fi făcute două observaţii. În primul rând, în aceste versete din Faptele darul Duhului este asociat în primul rând cu botezul, nu cu actul ulterior şi separat de „punerea mâinilor" (cf. Evrei 6:2). În al doilea rând, Faptele nu arată o succesiune constantă. Astfel, punerea mâinilor poate preceda botezul şi poate fi făcută de cineva care nu este apostol (9:17 ş.urm.); în Faptele Apostolilor 6:6; 13:3 nu este asociat cu botezul ci cu o lucrare specială care trebuia făcută (cf. Numeri 27:18, 20, 23) în legătură cu activitatea misionară a Bisericii.

BIBLIOGRAFIE
G. W. H. Lampe, The Seal of the Spirit, 1951; H. Schanweiss et al., NIDNTT 1, p. 658-664; H. Schlier, TDNT 1, p. 600-603; pentru ritualul „confirmării", vezi ODCC.

M.R.W.F.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: