MamreMAMRE. (în ebr. mamre).

1. Un loc în ţinutul Hebronului, la V de Macpela (Geneza 23:17,19; 49:30; 50:13), pe care îl întâlnim atunci când studiem viaţa lui Avraam (Geneza 13:18; 14:13; 18:1) şi Isaac (35:27). Avraama locuit o perioadă destul de îndelungată sub stejarii de la Mamre; acolo a zidit un altar, acolo a auzit că Lot a fost prins, acolo i-a făcut Iehova promisiunea că-i va da un fiu, acolo a mijlocit el pentru Sodoma şi tot de acolo a văzut el fumul ridicându-se deasupra Sodomei şi a cetăţilor dimprejurul ei. Locul a fost identificat ca fiind Ramet el-Khalil, la 4 km N de Hebron. Aici Constantin a zidit o basilică, alături de un stejar foarte vechi despre care se spunea în vremea lui (ca şi pe vremea lui Josephus cu 250 de ani mai devreme) că este copacul sub care Avraam i-a primit pe îngeri, fără să ştie că sunt îngeri (Geneza 18:4,8). A existat un altar în locul acesta în perioada monarhală, dar el a fost un loc sfânt încă înainte de vremea lui Avraam, la începutul epocii de bronz.

2. O căpetenie a amoriţilor, care locuia la Mamre şi care împreună cu fraţii lui Eşcol şi Aner i s-au alăturat lui Avraam în lupta împotriva lui Cherdorlaomer (Geneza 14:13, 24).

BIBLIOGRAFIE
E. Mader, Mambre, 2 vol., 1957.

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: