Maon, maoniţiiMAON, MAONIŢII

1. Descendenţii lui Caleb din seminţia lui Iuda. Maon a fost fiul lui Şamai şi tatăl locuitorilor din Bet-Ţur (1 Cronici 2:45). După lista din Iosua 15:55, oraşul Maon se află în Iuda. În această zonă s-a ascuns David şi oamenii lui când au fugit de Saul (1 Samuel 23:24-25) şi tot acolo a locuit şi brutalul Nabal (1 Samuel 25:2). Maoniţii sunt menţionaţi în listele oficiale ale celor care s-au întors din exil (Ezra 2:50, VA „Mehunim", VSR „Meunim"; Neemia 7:52, „Meunim"). Khirbet-el-Main, la 14 km S de Hebron şi la 65 km V de Gaza este situat pe locul străvechii aşezări. Aici au fost descoperite rămăşiţele unor vase care datează de pe la începutul epocii fierului, precum şi ruinele unei importante sinagogi cu mozaicuri datând dintr-o perioadă mai târzie, şi anume din sec. IV-VI d.Cr. Oraşul este înconjurat de păşuni, probabil ceea ce se numea „pustia Maon", unde a căutat David refugiu când fugea de Saul (1 Samuel 23:24-25) şi undea fost salvat datorită unui atac al filistenilor (1 Samuel 23:27 ş.urm.).

2. Un popor ostil în Transiordania, care s-a aliat cu Amalec şi cu sidoniţii ca să-l asuprească pe Israel (Judecători 10:12); un popor de păstori atacat de Ezechia (VSR, „Meunim", 1 Cronici 4:41) şi de Ozia (2 Cronici 26:7). Legătura lor cu moabiţii şi cu amoriţii (2 Cronici 20:1) ne sugerează că Ma’an, la SE de Petra a fost reşedinţa lor.

J.A.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: