mlădiţăMLĂDIŢĂ.

1. Cuvântul reprezintă mai mulţi termeni din ebr. şi gr. care înseamnă vlăstar, rămurea, creangă, ramură de palmier, etc. Apare frecvent în pasaje unde se vorbeşte despre Israel, metafora fiind aceea a unui copac, a unei vii (Psalmul 80:11; Ezechiel 17:6; Naum 2:2; cf. Ioan 15:1 ş.urm.) a unui cedru (Ezechiel 17:23) sau a unui măslin (Osea 14:6; cf. Romani 11:16 ş.urm.). Ramurile pomilor, ale palmierului, ale mirtului şi ale sălciei au fost folosite ceremonial la Sărbătoarea corturilor pentru construirea colibelor (sukkot) (Levitic 23:40; Neemia 8:15), şi pentru a fi purtate în mâini în timpul sărbătorilor însoţite de strigăte de *Osana (Psalmul 118:26-27; Mişna, Sukkah 4). Cf. intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim (Matei 21:8-9; Marcu 11:8-10; Ioan 12:13).

2. Un interes special îl prezintă utilizarea cuvântului (în ebr. semah) pentru odrasla din familia lui David, care va veni să-l conducă pe Israel în neprihănire. Prevestită în mod explicit în Ieremia 23:5; 33:15, expresia ne aminteşte de Isaia 4:2 (cf. Isaia 11:1, în ebr. neser). Zaharia 3:8; 6:12 ne arată că titlul „Odraslă" a fost un termen mesianic binecunoscut în perioada de după Exil, folosit pentru a incorpora ideea de preot-rege.

3. În Exod 25:31 ş.urm.; 37:17 ş.urm., cuvântul este folosit pentru sfeşnicul din aur, care în mod tradiţional a fost zugrăvit ca având un braţ central şi câte trei ramuri de fiecare parte. Cuvântul ebr. (qaneh) „trestie" poate fi o eroare aici, căci sfeşnicul cu şapte braţe nu a fost cunoscut înainte de sec. 1 î.Cr.

BIBLIOGRAFIE
J.G. Baldwin, „Semah as a Technical Term in the Prophets", VT 14, 1964, p. 93-97; R. North, „Zechariah’s Seven; Spout Lampstand", Biblica 51, 1970, p. 183 ş.urm.

J.G.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: