TesalonicTESALONIC. Fiind întemeiată după triumful Macedoniei pentru a-şi întări poziţia în relaţiile internaţionale, cetatea a depăşit rapid vecinii mai vechi şi a devenit metropola principală a Macedoniei. Situată la întretăierea rutei principale din Italia spre E cu drumul principal de la Marea Egee spre Dunăre, poziţia cetăţii Tesalonic a fost păstrată în timpul romanilor şi a rămas un oraş important până în ziua aceasta. Tesalonicul a fost primul loc unde Pavel a început propovăduirea şi a atras urmaşi numeroşi şi cu poziţii sociale proeminente (Faptele Apostolilor 17:4). Oponenţii lui, lipsiţi până atunci de influenţă în locurile înalte, au recurs la agitaţia gloatei pentru a forţa mâna guvernului. Autorităţile, prinse în capcana acuzaţiei de lipsă de loialitate faţă de puterea imperială, au intreprins acţiuni minime pentru a-l îndepărta pe Pavel fără a-i pricinui vreun rău. În ciuda succesului său, Pavel a avut ca principiu să nu devină o sarcină pentru urmaşii săi (Filipeni 4:16 ş.urm.; 1 Tesaloniceni 2:9). Aceasta nu înseamnă că lor le-a lipsit generozitatea (1 Tesaloniceni 4:10); se pare că Pavel s-a temut că nişte condiţii înfloritoare în biserică i-ar încuraja pe paraziţi, dacă el însuşi nu ar da un exemplu personal de a-şi câştiga singur pâinea (2 Tesaloniceni 3:8-12). Cele două Epistole către *Tesaloniceni, scrise curând după plecarea sa, reflectă de asemenea dorinţa lui se a păzi realizările sale de influenţele unor învăţători rivali (2 Tesaloniceni 2:2) şi reflectă dezamăgirea în faţa agitaţiei ulterioare (1 Tesaloniceni 3:3). El nu avea de ce să se teamă. Biserica din Tesalonic a rămas ca o coroană de biruinţă a eforturilor sale (1 Tesaloniceni 1:8).

BIBLIOGRAFIE
E. Oberhummer, RE, s.v., „Thessalonika".

E.A.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: