Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Cântările naşterii


1.

Într-o noapte neuitată a venit la noi Isus
împlinind făgăduinţa ce prin înger s-a adus
ca s-aducă mântuire pentru neamul omenesc
cum făgăduise mila Tatălui Celui Ceresc,
să-mplinească tot ce Duhul Sfânt grăise prin profeţi
de Fecioara ce va naşte pe-mpăratul Noii Vieţi
de Mesia ce coboară Întrupându-Se ca noi,
să ne mântuie din moartea şi osânda de Apoi.

...Trei păstori în câmp de strajă împrejurul turmei stând
au văzut din cer un înger... şi-apoi alţii mulţi cântând
şi-auzind că Se născuse Pruncul Sfânt Mântuitor
plini de-o sfântă bucurie toţi au izbucnit în cor:

“O ce Veste Minunată
lânga Betleem s-arată
cerul strălucea
îngerul venea
pe-o rază curată.

Când losif şi cu Maria
au sfârşit călătoria
într-un mic sălaş
din acel oraş
s-a născut Mesia.

Păstorii cum auziră
spre lăcaşul sfânt porniră
iar când au aflat
Pruncul luminat
ei Îl preamăriră.

În coliba păstorească
vrut-a Domnul să Se nască
Fiul Său Cel Sfânt
nouă pe pământ
să ne mântuiască”.

2.

Dacă îngerii plecară de la dânşii iarăşi Sus,
trei păstori au zis: să mergem să vedem ce ni s-a spus
să ne ducem în cetate să căutăm la Betleem
pe-mpăratul Care vine, pe Mesia să-L vedem.

— Şi mergând păstorii iată că-L aflară pe Isus
înfăşat, culcat în iesle, precum îngerul le-a spus
şi-au istorisit minunea care li s-a arătat
Maica i-asculta cu suflet fericit şi-nfiorat.
Şi-apoi plini de umilinţă, lângă ieslea lui Isus
în genunchi şi cu credinţă, închinare I-au adus
mulţumind cu bucurie plini de-un fericit fior
ei s-au ridicat şi astfel intonară toţi în cor:

“Trei păstori se întâlniră
şi aşa se sfătuiră
raza soarelui, floarea câmpului
şi aşa se sfătuiră:

Haideţi fraţilor să mergem
floricele să culegem
raza soarelui, floarea câmpului
floricele să culegem.

Şi să facem o cunună
s-o-mpletim cu voie bună
raza soarelui, floarea câmpului
s-o-mpletim cu voie bună.

Să I-o ducem lui Cristos
să ne fie de folos
raza soarelui, floarea câmpului
să ne fie de folos”.

3.

Din ţinuturi depărtate veneau magii întrebând
de Mesia Împăratul Nou-Născutul de curând.
Luminoasă steaua sfântă strălucea ’naintea lor
îndreptându-i către ieslea Pruncului Mântuitor...
ca un cântec de lumină fericită i-a-ndrumat
până s-a oprit deasupra staulului minunat.
Ei intrând, aflară Pruncul lângă Maica Sfântă stând
peste Faţa Lui lumina Cerului recunoscând
şi-nchinându-se ’naintea Împăratului Isus
aur, smirnă şi tămâie fiecare I-au adus.
Şi-mpreună-apoi cu toţii, într-un duh înălţător
o cântare de mărire au pornit să-I cânte-n cor:

“Nouă azi ne-a răsărit
Domnul Isus Cristos
Mesia Cel mult dorit
Domnul Isus Cristos.

Din Fecioară S-a Născut
Domnul Isus Cristos
Dumnezeu Om S-a făcut
Domnul Isus Cristos.

În scutece S-a-nfăşat
Domnul Isus Cristos
şi în iesle S-a culcat
Domnul Isus Cristos.

Cum e robul S-a smerit
Domnul Isus Cristos
şi pe noi ne-a mântuit
Domnul Isus Cristos”.

4.

În această noapte sfântă, lângă staulul divin
să se-nchine cu credinţă vine tot ce e creştin
de pe tot întinsul lumii orice suflet credincios
vine-acum să ngenunchieze lângă ieslea lui Cristos
căci din marea Lui iubire pentru noi S-a întrupat
spre-a aduce mântuire lumii ce zăcea-n păcat
şi să scoată la lumina harului neprihănit
pe toţi cei ce-n întunerec veacuri multe-au rătăcit,
împrejurul ieslei sfinte unde stă, copil, Isus
inimile tuturora închinându-se supus,
Îi aduc al mulţumirii şi-al iubirii sfânt fior
împreună toţi unindu-şi glasul şi cântând în cor:

Lângă ieslea minunată ne-adunăm
lin colindul Sfintei Naşteri colindăm
doarme Fiul lâng-al Maicii sân duios
soare dulce pare faţa lui Cristos.

Doamne, Doamne, şi noi Ţie ne-nchinăm
lin colindul Sfintei Naşteri colindăm.

Cântă îngerii Osanei imnul sfânt
slavă Ţie-n cer şi pace pre pământ
cântă şi păstorii cântec fericit
slavă Ţie Sfânt Mesia mult dorit.

Cântă magii aducându-I darul lor
slavă Ţie Împăratul tuturor,
cântă steaua cu lumină peste cer
slavă Ţie Soare Veşnic — lerui-ler.

Cântă cerul şi pământul Sus şi jos
slavă, cinste şi-nchinare lui Cristos.
— Numai Maica simte semnul profeţit
umbra Crucii peste Fiul adormit.

Poezie de Traian Dorz din volumul Cântări nemuritoare

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: