Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Cântări nemuritoare - Poezii de Traian Dorz Cuprins:

Din Locul Liniştei
Din pragul înserării
Din străfundul veşniciei
Din strălucirea Ta
Din toată inima-Ţi cânt Ţie
Din tot ce-aduni
Din vuietul mulţimii
Din zorii zilei mele
Dintre câte mâini…
Doamne, altă dimineaţă
Doamne, binecuvântează nunta
Doamne, binecuvintează
Doamne, ce sărac e-acela
Doamne, cum să-Ţi cer
Doamne, dintre câte încă
Doamne, dorul meu de-acum
Doamne, drumul meu puţin
Doamne, Dumnezeul meu
Doamne, Dumnezeul nostru
Doamne, fă să-mi strălucească
Doamne, fii mereu cu mine
Doamne, inima din mine
Doamne, laudele mele
Doamne, nu fac
Doamne, nu lăsa-ndoiala
Doamne, nu sunt vrednic
Doamne, nu-i pe lume
Doamne, nu-mi lăsa vreodată
Doamne, să nu pot întoarce
Doamne, să nu pot vreodată
Doamne, sunt un mugur viu
Doamne, suntem încă-n vale
Doamne, temelile mele
Doamne, Tu-n necazuri
Doar gândul Tău
Doar începutu-i greu
Doar lângă Tine (I)
Doar lângă Tine (II)
Domnului, întotdeauna
Dor al dorurilor mele
Doresc deplina biruinţă
Doresc să-Ţi fiu
Dorinţă
Dorită Patrie-a Iubirii
Două mii de ani Isuse…
Dragostea când e curată
Duhul tău mereu să lupte
Duhule preasfinte
După ce un om devine
După focul ce-a trecut
Durerea-ţi vine-n casă
Du-te şi tu de vesteşte
E cineva, cântă
E greu să rabzi?
E mărturie tot ce văd
E mult de când e noapte
E mult mai greu
E mult prea scumpă
E noaptea grea
E timpul să te scoli
E ziua bucuriei azi
E-atât de greu
El vine iar
Erai căzut, căzut...
Eram copil
Eu cred
Eu nu mă plâng
Eu nu renunţ
Eu nu ştiu cum
Eu nu ştiu Doamne
Eu pot lupta
Eu sunt al Tău
Eu sunt un strop din unda Ta
Eu ştiu că am în cer
Eu Te iubesc, dar simt că nu-s
Eu Te păstreze Isuse
Faţa Ta Isuse
Făcând m-ai învăţat
Făclie pentru paşii mei
Fă-ţi timp!
Fecioară înţeleaptă
Ferice-i a vorbi
Fericire
Fericit apostol al iubirii
Fericit cel ce plăteşte
Fericita mea Nădejde
Fericită-i părtăşia
Fiecare despărţire
Fie-ţi timpul
Fii binecuvântat Isuse!
Fii binecuvântată
Fii larg la inimă...
Fiindcă Te urmăm
Fiinţa mea întreagă
Fiţi voioşi...
Fiu pierdut
Fiul meu iubit
Fiul meu, ascultă-mi gândul
Flămând ca nu de pâine
Frânge noaptea asta!
Frică
Frumoasă dragoste dintâi
Frumoasă floare-a toamnei
Frumoase dorurile mele
Frumos e viitorul
Frumuseţea
Gândul
Gem inimi
Geme inima…
Geme sub poveri nespuse
Gheţimani
Glasul Domnului
Grăbeşte-te iubire
Grăbeşte-te să-ţi dai
Grăbiţi-vă să creşteţi!
Grâu curat
Greu e numai până-n clipa
Grijeşte numai Adevărul
Harul de-a pătrunde
Ia aminte Doamne
Iată Dimineaţa
Ierusalim, cetatea mea
Ieşi din Sodomă, fugi spre munţi
Inima-mi mereu suspină
Ispita îţi întinde...
Ispitele
Isus Cristos e viaţa
Isus e calea
Isus iubit
Isus Mântuitorul meu
Isus, când spui cât mă iubeşti
Isus, Izvorul vieţii mele
Isus, Oceanul Fericirii
Isus, Tu iar cobori
Isuse Doamne, o Isuse
Isuse Doamne, pentru mine
Isuse dulce, urzitorul
Isuse Pâinea vieţii
Isuse, apa vie
Isuse, azi e praznic
Isuse, când purtat de patimi
Isuse, culme minunată
Isuse, Mare fără margini
Isuse, marea vieţii
Isuse, Mire Veşnic
Isuse, Mire-al vieţii mele
Isuse, niciodată
Isuse, nu mai vreau de-acum
Isuse, o Doamne Isuse
Isuse, o, Isuse...
Isuse, pentru Tine…
Isuse, plinătate
Isuse, slava slavei mele
Isuse, Soare Dulce
Isuse, ştiu...
Isuse, taine vieţii
Isuse, veşnic călător
Isuse-adânc ocean de har
Iubesc pe-ai mei
Iubeşte suflete şi luptă
Iubeşte-amarul rugăciunii
Iubire ce mi-ai depărtat
Iubire de-adevăr
Iubire unic strălucită
Iubire, dă-ne harul
Iubire, nici nu ştiu să spun
Iubirea lui Cristos
Iubirea trupului
Iubirea, o numai iubirea
Iubire-arată-mi totdeauna
Iubite, când vei fi...
Iubiţi-vă unii pe-alţii
Izbânda duhului luminii
Îmi pare rău
În această clipă…
În Cartea Ta...
În cele mai frumoase
În Chipul Tău
În clipa mărturiei
În clipa morţii vede omul
În clipele mai grele
În dar mi-ai dat avutul
În faţa Ta plec ochii umezi
În Gheţimani
În grija ascultării mele
În Jertfa Ta
În lume-aici
În lunga noapte
În nădejdea Ta
În noaptea aceasta
În noaptea lumii
În pacea serii
În sfânta ascultare
În slujba Ta
În templul credinţei străbune
În veci nu poate fi...
În veselia ta
În zadar e cerul sus
În ziua fără noapte...
Înalţă-te!
Încă puţin
Încă sunt departe, lupt
Încearcă-te!
Începutul şi Sfârşitul
Încredere
Încrede-te-n Cristos
Încrede-te-n Lumină!
Încrede-te-n nădejdea
Încredinţează-ne Iubire
Îndreaptă-mi inima
Îndurare
Îndură-Te, o, Doamne
Îndurerat izvor...
Îngenunchiaţi, Isuse
Însetat după dreptate
Întoarce-te cât se poate
Între clipa asta
Îţi mulţumesc că m-ai făcut
Îţi mulţumim
Îţi mulţumim cu lacrimi
Îţi mulţumim...
La capăt de călătorie
La ceasul pocăinţei
La Nunta Noastră
La poarta ta...
La Pomul Cunoştinţei
La Tine vin
La toţi mi-am spus
La tronul Tău
La ţărmul mării mele
Lasă-mă mereu
Lăsaţi-mă s-alerg
Lângă poarta veşniciei
Legat de Tine sunt Isus
Legături
Lucrul care trebuieşte
Lume
Lumina veşniciei noastre
Lumina-i zâmbetul iubirii
Lumină!
Lumină-i chipul Tău
Luptă-te, dar niciodată
M-ai chemat cândva Isus
Mai curat decât zăpada
Mai din belşug
Mai este încă har...
Mai este-o Judecată!
Mai întâi de toate
Mai mult decât...
Mai multă adâncime
Mai sus voi acei ce prin lume
Mai sus, Isus...
Mai sus, mereu...
Mai taci şi de-astă dată
Mai trecător e chipul lumii
Mai ţineţi
M-am bucurat
Mama
Mă dăruiesc luminii
Mărire veşnică răbdării
Mărirea Ţie Doamne
Mântuitorul meu iubit
Mereu mai-naltă şi curată
Mereu ne umple graiul
Mergi fiica mea
Mergi fiul meu...
Mi-ai spus atunci...
Mi-am luat prin soare
Mi-e mai uşor să plâng
Mi-e veşnică viaţa
Mi-este frate orişicine
Milă ai de noi Părinte
Minuni sunt toate
Mor şi averile pe lume...
Mulţimea Te-nconjoară
N-ai să te prăbuşeşti
Nainte de a fi
Nainte de-a fi fost vecia
Naintea feţei Tale Doamne...
N-am fost
N-am fraţi
N-am mers
N-am privit...
N-am să uit...
N-amâna-ndreptarea vieţii
Napoia mea Satano!
N-aştepta rugare multă
N-auzi tu?
Nădejdea mea Preafericită
Necunoscut şi tainic
Nedespărţitul meu prieten
Neliniştit îmi este duhul
Nemuritoare slavă Ţie
Nesfârşită slavă Doamne
Nici dragostea vieţii
Nici o clipă de-ntristare
Nicicând nu se va stinge...
Nimeni n-o să poată spune
Nimic n-avem!
Nimic nu vezi din toate
Nimic nu-i mai frumos pe lume
Nimic nu-i o-nşelare
Nimic nu-Ţi dau
Nimica nu-i mai scurt ca viaţa
Noaptea Naşterii
Noi avem pe pământ
Noi avem toţi...
Noi L-am aflat
Noi n-avem aur
Noi suntem martori
Noi ştim c-avem
Noi ştim ce har e mântuirea
Noi Te urmăm...
Nu alunga pe nimeni
Nu atunci e liber omul
Nu eşti învins!
Nu există moarte!
Nu jos ci sus
Nu mă lăsa!
Nu mă-nspăimânt!
Nu mi-a rămas
Nu mi-ai cerut
Nu moşteneşti
Nu ne lăsa
Nu ne-asculta
Nu noi chemăm!
Nu numai dorind
Nu pe braţul meu mă bizui
Nu poate omul mândru
Nu pot să tac...!
Nu poţi a te-nălţa
Nu poţi cuprinde marea
Nu poţi să faci la alţii
Nu predicaţi poveşti
Nu privi!
Nu priviţi la suferinţa...
Nu se poate să nu fie
Nu spune făptuind păcatul
Nu ştim de ce
Nu Te duce de la noi
Nu te lăsa
Nu te lăsa furat
Nu te mânia
Nu te teme, crede!
Nu te-ndoi
Nu ţi-a fost prieten
Nu va fi belşug de-a pururi
Nu vă uscaţi curate lacrimi
Nu vreau să merg
Nu vrei tu acum...
Nu vrei tu să-ţi mai vezi odată
Nu-i aici...
Nu-i bătrân nicicând acela
Nu-i da drum
Nu-i drumul spre neprihănire
Nu-i iubire ca a Ta
Nu-i loc mai sfânt
Nu-i mai neagră noapte
Nu-i o mai cerească zare
Nu-i o mai strălucită viaţă
Nu-i odihnă-n lume...
Nu-i spre fericire calea
Numai atunci
Numai Cuvântul Tău mă face
Numai dacă arzi puternic
Numai Tu le saturi toate
Numai Tu, Lumina lumii
Numai...
Numărate-s ale mele
Numele meu l-am auzit
Numele Tău l-am scris cândva
Nu-mi mai aduc aminte!
Nu-mi mai doresc
Nu-mi pare rău
Nu-mi pare rău de tot
Nu-nlătura, o, Doamne
Nu-nvinui Credinţa
Nu-ţi este ţie-ngăduit
Nu-ţi începe, nu-ţi începe
Nu-ţi pese de părerea lumii
Nu-Ţi pot privi
Nu-ţi povesti durerea
Nu-ţi privi uşor păcatul
Nu-ţi risipi din viaţă
Nu-ţi spune mai mult
Nu-ţi urî duşmanii
O daltă e Cuvântul
O Doamne, ce furtuni
O suflete...
O viaţă ai!
O, apostolii-mbuibării
O, binecuvintează-i Doamne
O, bucuraţi-vă!
O, când Cristos vă cheamă...
O, când mi se-ntoarce privirea
O, cât de vrednic
O, cât mă rog
O, ce deşertăciune-s toate
O, ce frumoasă eşti
O, ceas al rugăciunii
O, cerule...
O, cerule-nstelat!
O, clipa revederii Lui
O, creşte-mi iubirea
O, creşte-mi râvna Doamne
O, creşte-mi rugăciune
O, cum să pot?
O, cum simţim puternic focul
O, dac-aş fi unit cu Tine
O, dac-aş şti
O, dacă tu aveai iubire
O, dacă-ntrebi a mea iubire
O, de nu-L mai iubeşti...
O, de păcat să te cutremuri
O, Doamne, ai milă
O, Doamne, fericit e-acela
O, dragi fraţi şi surori
O, Dragoste-a lui Dumnezeu
O, Duh Preasfânt!
O, Duhul Mângâierii
O, Duhule preasfinte (I)
O, Duhule presfinte (II)
O, Dumnezeule slăvit
O, fiii mei
O, fraţii mei, vi-i greu
O, har ceresc
O, iartă-mi Te rog Doamne
O, iată Doamne
O, iată vin
O, iată, vine seara
O, Isuse
O, Isuse dulce
O, Isuse milostive
O, iubire…
O, întâia mea credinţă!...
O, lacrimile-acestea
O, moarte strălucită
O, n-auzi cum îţi geme-n suflet?
O, noi ne-am bizuit
O, nu cuvintele
O, nu mai spun...
O, nu mă rog
O, nu-i de-ajuns!
O, nu-s mai tari ispitele
O, om!...
O, păcătosule căzut...
O, păcătoşilor iubiţi
O, Părinte-al mângâierii...
O, roagă-te!
O, rugăciune...
O, semnul cuielor
O, semnul Lui...
O, Sfânt Colind
O, Sfânt Cuvânt al lui Cristos
O, sfânt izvor
O, Sfinte Răni
O, slavă, slavă Ţie!
O, slăvită Cruce aspră
O, soare care-ţi dai lumina
O, suflet ce te-afunzi!
O, suflet din sufletul meu
O, ştiu că va veni o stare
O, Tată Sfânt al zilei
O, Tatăl nostru nepătruns
O, treci adânc atunci Isuse
O, Tu izvorul bucuriei
O, tu mai ai putere...
O, Tu mi-ai dat vederea
O, vin’ la noi
O, voi copii ai Domnului
Ochii tăi
Oricând privim la Tine
Oricât ai fi într-una
Oricât de frumos
Oricât eram de singur
Oricât să ascult Cuvântul
Oricât ţi-ar fi de greu Calvarul
Oricât ţi-ar fi de multe
Orice mărire ai avea
Orice preţ mi-ai cere
Oricine are-un suflet
Oricine-a aflat iubirea
Oricine-ai fi
Orişicât mi-ar fi curate
Osteneala mântuirii
Pacea care-o ai prin lupte
Pacea Crucii Tale
Păcatului şi firii
Părinte, nu-nceta!
Părinte-al suferinţii noastre...
Părtăşia e pecetea
Păstor
Păstrează dragostea promisă
Păşind încet cu fruntea-nsângerată
Până când rămân părinţii
Până n-ai ajuns...
Până nu calci în picioare
Până nu-ţi zideşti căldura
Pârâşii
Pe cărarea mântuirii
Pe cei bogaţi
Pe cine crezi?
Pe patul suferinţei gem
Pe stânca neclintită
Pe Tine Domnul slavei noastre
Pe-acel ce nu se pocăieşte
Pentru credinţa ta-n Cristos
Pentru nimic în lume
Pentru Tine
Pentru toate-Ţi suntem Ţie
Peste hotaru-nsămânţat
Peste-al anilor hotar
Plată
Plăceri
Plânge datornicul
Plânge ucigaşul
Plângea tâlharul
Plânge-n inimi
Pleacă-Ţi iar
Poate-i cea din urmă luptă
Poporul meu
Port trupul vechii mele firi
Porumbel cu aripi albe
Porumbel...
Pot să treacă mulţi pe-alături
Pot trăi şi făr-de casă
Poţi să mă laşi
Poţi să promiţi
Preaiubitul meu e Unul
Preasfinte Duh
Prezenţa Ta
Prietene şi frate
Primăvară
Primiţi pe Domnul vostru!
Prin multe ţări frumoase
Prin tot ce am
Privesc la fratele ce tace
Priveşte ochii
Priveşte-n jur frumuseţea
Priveşte-n ochii lui Isus
Priveşte-n sus...
Psalmistului, ispita lumii
Purtătoarele luminii
Purtătorule-al luminii
Puţini ţi-s anii buni
Răbdare!
Rămâi cu noi
Rămâi tânăr totdeauna
Răscumpără clipita!
Răspunzi în faţa lui Cristos!
Recunoştinţă Doamne
Ridică-te şi-nvingi!
Ridică-ţi ochii
Roadele cântării mele
Roagă-te întotdeauna
Rugă pentru cei osteniţi
Rugăciune (I)
Rugăciune (II)
Rugăciune amară
Samaritene!...
S-apropie Lumina
S-au dus de-acuma anii...
S-au dus pierind milenii
S-aude de departe...
Să aveţi credinţă...
Să calci cu teamă
Să cauţi doar ce-i curat
Să crezi adânc
Să dau oricui ce-mi cere
Să folosesc Iubirii
Să iau cât mai puţin
Să mă urc mai sus
Să ne grăbim prieteni
Să nu avem în lume
Să nu mai ardem
Să nu mai pot uita
Să nu mă rog
Să nu pot Doamne să mă las
Să nu te duci cu cei fricoşi
Să nu Te părăsesc!
Să nu te plângi!
Să nu te temi
Să nu te uiţi în urmă
Să nu uiţi niciodată
Să nu-ţi îngropi fricos talantul
Să spui, dar nu
Sărmane suflet fără Domnul
Sărmani alergători spre moarte
Scrisoare despre jertfă
Sculaţi-vă de tineri!
Scurt şi mărginit
Se duce-n toată lumea vântul
Se va desface-odată
Se-mprăştie-noptarea
Se-nchid şi se deschid într-una
Se-ntunecă, s-aprindem...
Sfânt Adevăr, nu sunt cuvinte
Sfântă ai mereu porunca
Sfârşit a tot ce-a fost durere
Sfâşiat de chinuri…
Sfâşierea pocăinţei
Sfinte Tată bun
Slavă nesfârşită Doamne
Slavă Ţie care umpli
Slavă Ţie Doamne
Slavă Ţie turn puternic
Slavă veşnică iertării
Slavă veşnică Iubirii
Slavă veşnică Luminii
Slavă veşnică-Ţi închin
Slavă, slavă, slavă Ţie!
Slăvit fii Tu Înnoitorul
Slăvit fii Tu, al bucuriei
Slăvit să fie Domnul
Slăvit, slăvit să fii
Slăvita noastră nădejde
Slăvită e taina unirii
Slăvită fii, Lumină
Slăvită-mpărăţie-a păcii
Soare-al veşniciei mele
Solia mea
Spre ce-ţi ţinteşte gândul?
Spre lumile Luminii
Spre Tine Doamne
Spre Tine, Cel în veci statornic
Statornicia
Stăpân şi Soţ al vieţii mele
Stăpâneşte-te-n mânie
Stăpânul ascultării mele
Stăruieşte, rabdă, luptă
Strâmtă-i calea mântuirii
Suferinţă
Suflet chinuit
Suflete atins
Suflete ce cauţi pe Domnul
Suflete fără credinţă!...
Suflete-al meu
Suim printr-o viaţă
Sunaţi voi trâmbiţe
Sunt gata să-Ţi urmez Isuse
Sunt în lume legi şi taine
Sunt stări
Sunt trandafirul Tău
Suprema cântare Iubirii
Şarpele
Şi ce-i dacă vin necazuri?
Şi cu cât privesc
Şi iar Te naşti
Şi mă duc…
Şi tu ai să pleci odată
Şi tu şi eu...
Ştii tu biet om?
Ştii tu câţi sunt?
Ştii tu ce mare har
Ştiu că m-a născut Lumina
Taina crucii
Tată Sfânt mulţumiri...
Tatăl nostru
Te laud Nume veşnic
Te rog ia-mi Doamne
Te rog...
Te rugăm primeşte Doamne
Te slăvim Isuse Doamne
Te va osândi
Te-am lăudat din buze
Te-am minţit!
Te-am pus ca o pecete
Te-am simţit în orice parte
Temelii
Teme-te de ochiul veşnic
Timpul
Tinereţe
Toată slava
Toată slava lumii-i
Toate glasurile lumii
Toate-ai să le pierzi
Tot ce din Tatăl Sfânt
Tot ce-a fost greu
Tot ce-ai întreba, ţi-ar spune
Tot ce-am să mai spun
Tot mai am
Tot mai rar
Tot mai stau
Tot!
Totdeauna
Toţi cei apăsaţi
Trecuta vreme
Trimişii
Tu ai făcut păcate...
Tu care-ai aflat
Tu care-nveţi pe alţii
Tu cel ce stingi lumina
Tu eşti Acel ce-n gerul aspru
Tu eşti în noi, şi nu simţim
Tu eşti şi azi
Tu gemi, dar iată-n lume
Tu m-ai învăţat Isuse
Tu mi-ai gătit
Tu ne-ai promis Împărăţia
Tu ni Te dărui nouă
Tu nu Te schimbi
Tu nu-i vei părăsi...
Tu nu-ţi dai încă seama
Tu om pierdut...
Tu poţi
Tu poţi să cauţi...
Tu să rămâi!
Tu scump copil
Tu singur plângi
Tu ştii atât de bine
Tu ştii la ce necazuri
Tu vezi
Tu vrei iubirea ascultând
Tu, acel ce-auzi
Tu, cel atotputernic, Doamne
Tu-ai fi putut s-alegi
Tu-mi eşti Isuse dulce
Tu-mi înlături îndoiala
Ţi-e greu acum în lumea rea
Ţinta
Un cântec de slavă
Un credincios nu poate
Un fir subţire...
Un foc, de câte ori se stinge
Un glas iubit
Un mugur
Un sol ceresc înseamnă
Unde e Cristos...
Unde-i azi?
Unde-i Domnul meu?
Undeva
Va fi cândva!
Va fi odată-o pace
Va fi-n veci
Va trebui să mori curând
Va veni-n curând şi ziua
V-adeveresc prieteni
Vegheaţi mereu
Veniţi voi ceruri largi
Veni-va clipa când...
Vestire
Veşnic slavă Ţie
Viaţa este slavă
Viaţa nu-i făcută
Viaţa nu-i sfârşită!
Viaţa se grăbeşte
Viaţa ta e rodul tău
Viaţă scurtă, viaţă scurtă
Vin Paştele
Voi acei ce să vă-ntoarceţi
Voi cei ce-aţi fost
Voi cei chemaţi să duceţi
Voi cei orbi
Voi copilaşii mei
Voi numai de viaţa asta
Voi purtători...
Voi toţi câţi predicaţi
Vor trece iarăşi norii...
Vorbea Isus
Vorbeşte-ncet Cuvântul
Zburaţi cântări!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: