Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Îngerul Domnului


ÎNGERUL DOMNULUI. Îngerul Domnului, uneori „îngerul lui Dumnezeu" sau „îngerul Meu" (sau „al Lui") este prezentat în Scriptură ca o fiinţă cerească trimisă de Dumnezeu la oameni ca agentul Lui personal şi purtătorul Lui de cuvânt. În multe pasaje este practic identificat cu Dumnezeu şi vorbeşte nu numai în numele lui Dumnezeu ci vorbeşte ca Dumnezeu, la persoana întâi singular (de ex. cu Agar, Geneza 16:7 ş.urm.; 21:17 ş.urm.; la jertfirea lui Isaac, Geneza 22:11 ş.urm.; cu Iacov, Geneza 31:13: „Eu sunt Dumnezeul din Betel"; cu Moise, la rugul aprins, Exod 3:2; cu Ghedeon, Judecători, 6:1 ş.urm.). Uneori se face distincţie între îngerul Domnului şi Dumnezeu, ca în 2 Samuel 24:16; Zaharia 1:12 ş.urm.; dar Zaharia nu menţine în mod consecvent această distincţie (cf. Zaharia 3:1 ş.urm.; 12:8).

În NT nu există posibilitatea ca îngerul Domnului să fie confundat cu Dumnezeu. Îngerul Domnului apare ca *Gavril în Luca 1:19, deşi din Faptele Apostolilor 8:26, 29 unii ar deduce că poate fi identificat cu Duhul Sfânt. În ce priveşte funcţia sa, îngerul Domnului este agentul de distrugere şi judecată (2 Samuel 24:16; 2 Împăraţi 19:35; Psalmul 35:5 ş.urm.; Faptele Apostolilor 12:23) sau de ocrotire şi izbăvire (Exod 14:19; Psalmul 34:7; Isaia 63:9, „îngerul prezenţei Lui"; Daniel 3:28; 6:22; Faptele Apostolilor 5:19; 12:7, 11); el oferă călăuzire şi dă îndrumări (Geneza 24:7, 40; Exod 23:23; 1 Împăraţi 19:7; 2 Împăraţi 1:3, 15; Matei 2:13, 19; Faptele Apostolilor 8:26); el a anunţat dinainte naşterea lui Samson (Judecători 13:3 ş.urm.), a lui Ioan Botezătorul (Luca 1:11 ş.urm.) şi a lui Isus (Matei 1:20, 24; Luca 2:9). El nu a fost recunoscut imediat în Judecători 13:3 ş.urm., iar în cazul lui Balaam nici măcar nu a fost vizibil (Numeri 22:22 ş.urm.); dar de cele mai multe ori când se arată oamenilor este recunoscut ca o fiinţă divină, chiar dacă are chip omenesc, şi oamenii I se adresează ca lui Dumnezeu (Geneza 16:13, etc.).

J.B.Tr.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: