Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Luciu


LUCIU. Gr. Loukios, transcriere sau imitare a prenumelui roman. Loukas (Luca) era un diminutiv. (Pentru inscripţii, vezi Ramsay, BRD, p. 370-384.)

1. Un proroc din Cirena şi învăţător din Antiohia (Faptele Apostolilor 13:1), probabil unul dintre primii misionari (cf. Faptele Apostolilor 11:19-21). Un citat african ciudat care se referă la Faptele Apostolilor 13:1, observat de Zahn (cf. INT, 3, p. 28 ş.urm.) adaugă: „Care rămâne până în ziua aceasta". Probabil că acest scriitor, la fel ca şi Ephraem Syrus în loc., 9 identifică pe Luciu cu tradiţionalul Luca din Antiohia.

2. Un tovarăş al lui Pavel în Corint, care trimite salutări în Romani 16:21. El este „rudenie" cu Pavel, adică, evreu (cf. Romani 9:3). Origen in loc. menţionează o identificare cu Luca.

Identificarea acestora cu Luca este improbabilă. Nu încape îndoială că ei erau evrei. Este aproape cert că Luca a fost ne-evreu (vezi Coloseni 4:11,14).

BIBLIOGRAFIE
H. J. Cadbury, BC, 1, 5, p. 489-495.

A.F.W.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: