TertulTERTUL. Un nume roman destul de obişnuit, la origine un diminutiv de la Terţiu. Despre oratorul Tertul care l-a acuzat pe Pavel înaintea lui Felix nu se ştie nimic decât ceea ce poate fi dedus din Faptele Apostolilor 24:1 ş.urm.

Din folosirea de către acesta a persoanei întâi în v. 3-4 şi 6-7 (deşi se găseşte numai în Textul Apusean, v. 7 este în mod cert autentic), pare probabil că Tertul a fost evreu. Cuvintele „neamul acesta" (v. 2) şi „iudeii" (v. 5) nu contrazic această deducţie. Nu a fost neobişnuit ca iudeii din această perioadă să aibă nume de ne-evrei şi era posibil ca un bun evreu să fie de asemenea cetăţean roman, cu un nume roman, cum este Pavel.

Flatarea lui Felix în propoziţiile introductive ale lui Tertul este conform modei retorice a vremii, dar restul discursului nu este impresionant. În felul acesta Luca arată clar că Terţul a încercat să ascundă slăbiciunea pledoariei în spatele retoricii.

În afară de acuzaţia reală că Pavel ar fi încercat să „pângărească Templul", Tertul încearcă să-l prezinte ca pe un instigator sau politician mesianist, de felul celor care au creat adesea probleme pentru domnitorii Palestinei.

K. L.McK.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: