Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Ruben


RUBEN. (TM re’uben; LXX Rouben; Pesh. Roubil; Jos. Roubelos; arab. Ra’ubin; lat. Rubin).

1. Primul-născut al lui Iacov de către Lea (Geneza 29:32), al cărui nume este legat de fraza: „Dumnezeu a privit asupra necazului meu" (ebr. ra’a... be’onyi). Faptul că acest înţeles a fost ataşat numelui este limpede din celelalte nume din acest pasaj: „Simeon (Ascultat)... Domnul a ascultai", „Levi (Alipit)... soţul meu... se va alipi", „Iuda (Laudă)... Eu voi lăuda pe Domnul", „Dan (Judecat)... Dumnezeu a judecat", etc. S-au făcut încercări de a conferi consoanelor din cuvântul ebraic „Ruben" semnificaţia frazei „El a privit asupra necazului meu" în consoanele cuvântului ebr. „Ruben", care în textul prezent pare să însemne: „Iată un fiu". Este posibil ca vocalizarea numelui să fie greşită.

Ruben a avut unele calităţi de admirat în caracterul său; din păcate, ele au fost contracarate de actul său incestuos cu Bilha, concubina tatălui său (Geneza 35:22). Ruben a fost cel care i-a sfătuit pe fraţii săi să nu-l omoare pe Iosif, şi apoi s-a întors la fântână să-i dea drumul (Geneza 37:21, 29). Mai târziu el i-a acuzat că au adus nenorocirea asupra lor înşişi, când au fost ţinuţi prizonieri la curtea egipteană, suspectaţi că ar fi spioni (Geneza 42:22). Din nou, Ruben a fost cel ce i-a oferit pe cei doi fii ai săi ca şi garanţie pentru siguranţa lui Beniamin (Geneza 42:37).

În binecuvântarea fiilor lui Iacov, Ruben este recunoscut în mod legal ca fiind întâiul născut, cu toate că, în realitate porţia dublă pe care el ar fi primit-o ca drept de întâi născut (Deuteronom 21:17) a fost predată în mod simbolic lui Iosif, prin cei doi fii ai săi, Efraim şi Manase. Totuşi, după o elogie la adresa lui Ruben, fără îndoială făcută cu sinceritate, patriarhul adăugă o afirmaţie semnificativă şi profetică: „Năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietatea..." (Geneza 49:4). Această recunoaştere legală întâi născut este reţinută în 1 Cronici 5:1, unde ni se spune că dreptul de întâi născut a aparţinut lui Iosif de fapt însă nu de drept, pentru că „el (Iosif) nu va fi menţionat în genealogie în conformitate cu dreptul de întâi născut" (vezi Genesius, Hebr. Gram. 28, p. 349, cap. 114k). Şi astfel în Geneza 46:8, Exod 6:14; Numeri 26:5, Ruben îşi recapătă dreptul de întâi născut. Ruben a avut patru fii înainte de a coborî în Egipt.

2. Tribul lui Ruben a fost implicat în răscoala din pustie (Numeri 16:1). Tribul s-a unit cu Gad şi a ocupat teritoriul din partea de E a Iordanului. În N a fost învecinat cu Gad, şi în S mărginit de Amon. Ocupaţiile tribului erau în cea mai mare parte pastorale, însă cei de la V de Iordan erau agricultori. Aceasta a adus probabil la o separare a intereselor comune, pentru că Ruben nu a luat parte la reprimarea atacului lui Sisera (Judecători 5:15 ş.urm.). În timpul lui Saul ei s-au unit cu Gad şi Manase într-un atac asupra agariţilor, aparent un popor nomad (1 Cronici 5:10,19 ş.urm.).

Cu toate că Gad este menţionat pe Piatra moabită, Ruben nu este găsit, şi astfel se pare că pe acea vreme, cca. 830 î.Cr., ei îşi pierduseră importanţa ca şi luptători. Cu toate acestea, ei n-au fost niciodată uitaţi de fraţii lor; în Israelul reconstruit de Ezechiel este ţinut un loc şi pentru tribul lui Ruben (Ezechiel 48:7,31), şi de asemenea, ei sunt număraţi printre rămăşiţa celor 144.000 de pecetluiţi din fiecare trib al poporului Israel, în Apocalipsa lui Ioan (Apocalipsa 7:5).

R.J.A.S.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: