Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Eu sunt Iosif...


V-am întristat şi-am fost gelos...
Am vrut să fiţi toţi fără pată.
Dar, iată, azi vă spun duios...
Eu Iosif sunt... E sănătos
bătrânul tată?

Nu mă priviţi ca pe-un străin,
chiar dacă-a fost amară trudă.
De lacrimi sufletul mi-e plin.
O, vino, frate Beniamin,
O, vino, Iuda!

Eu sunt Iosif, eu sunt Iosif!
De lacrimi sufletul mi-e plin.
O, vino, frate Beniamin
O, vino, Iuda!

Din dragoste m-am pus chezaş,
ca să vă schimb spre viaţă sorţii.
Dar voi, cu cuget pătimaş,
m-aţi azvâriit ca pe-un vrăjmaş,
în groapa morţii.

Aţi râs ca de-un ieşit din minţi,
ca de-un făuritor de visuri.
M-aţi lepădat pe-un pumn de-arginţi
către-un destin de suferinţi,
de reci abisuri.

Eu sunt Iosif, eu sunt Iosif!
M-aţi lepădat pe-un pumn de-arginţi
către-un destin de suferinţi,
de reci abisuri.

Vă amintiţi acum, voi fraţi,
de taina visurilor mele?
Cum voi ca nişte snopi cădeaţi
sau cum din cer vă prăbuşeaţi
ca nişte stele?

Şi iată visul S-a-mplinit,
căci nici un semn din Cer nu trece.
Aşa cum visul a vestit,
azi in genunchi v-aţi prăbuşit
toţi unsprezece.

Eu sunt Iosif, eu sunt Iosif,
aşa cum visul a vestit,
azi în genunchi v-aţi prăbuşit
toţi unsprezece.

Dar nu mai plângeţi c-aţi ucis
în mine dorul de iubire.
Nu voi la moarte m-aţi trimis,
ci Domnul chiar v-a-ntredeschis
o izbăvire.

O, dacă-aţi şti că vă iubesc
mai mult decât pe mine însumi.
Dar ochii voştri nu ghicesc
iubirea Tatălui Ceresc
măcar în plânsu-mi?

Eu sunt Iosif, eu sunt Iosif!
Dar ochii voştri nu ghicesc
iubirea Tatălui Ceresc
măcar în plânsu-mi?

Veniţi să vă cuprind la piept!
Cămările de pâine-s pline.
De-atâta vreme vă aştept,
ca pas cu pas să vă îndrept
spre ape line...

Veniţi în vremea de apoi
spre Cel ce-i astăzi Pâinea Vie!
El vrea să fie pentru voi
făuritor de visuri noi
în veşnicie!

Eu sunt Iosif, Noul Iosif!
Eu vreau să fiu azi pentru voi
făuritor de visuri noi
în veşnicie!

Poezie de Costache Ioanid din volumul Porumbiţe albe


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: